Prohlášení předsedy Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D. k účasti na oslavách 28. října na Pražském hradě

Pozvání do Vladislavského sálu Pražského hradu u příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu je pro mne příležitostí, abych si i já s patřičnou úctou a hrdostí připomněl zásluhy všech, kdo se v roce 1918 zasloužili o vznik naší první republiky. Ani na chvíli jsem se proto nezaobíral otázkou, že bych snad měl svoji účast z jakýchkoli důvodů odřeknout.
Jde o nejvýznamnější státní svátek naší země, při jehož oslavě bychom měli všichni společně zapomenout na vlastní zájmy, politické půtky či jiné rozepře a zamyslet se nad hrdinstvím a odkazem našich předků. Svou účastí 28. října na Pražském hradě chci tedy důstojně oslavit vzpomínku na počátky budování naší demokracie a obnovení svrchovanosti českého národa. Zároveň považuji za nedůstojné znevažovat oslavy takto významného svátku prosazováním vlastních politických zájmů.
Také já chci veřejně ocenit osobnost pana Jiřího Bradyho, kterého si nesmírně vážím za jeho životní postoje, osobní statečnost, za jeho nelehkou a záslužnou práci nejen v České republice, ale i v Evropě a po celém světě, která nám všem nedovolí zapomenout na hrůzy válek a holocaustu. Z těchto důvodů podporuji jakékoli ocenění, které bude Jiřímu Bradymu uděleno.
Spolu se mnou přijal pozvání na Pražský hrad také místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala.

prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.
předseda Nejvyššího soudu
26. 10. 2016