Reakce Nejvyššího soudu na článek v MF Dnes

Autor: Ing. Petr Knötig | 06/02/2015

Nejvyšší soud cítí za potřebné se ohradit proti článku redaktora Martina Bibena v Mladé Frontě Dnes ze dne 2. 6. 2015 s titulkem „Nečesanému na svobodu pomohly politické konexe“. Už sám titulek článku působí zavádějícím dojmem a evokuje myšlenku, že rozhodnutí Nejvyššího soudu není zcela v pořádku a může za jeho rozhodnutím být i politický tlak či podplácení.
Článek naznačuje, že otec Lukáše Nečesaného dostal svého syna na svobodu díky svým penězům a politickým konexím, které převládly nad rozhodnutím nezávislého soudu. Proti takovým náznakům a tvrzením cítí Nejvyšší soud potřebu se ohradit. Rozhodnutí o zrušení rozsudků Krajského soudu v Hradci Králové a Vrchního soudu v Praze, stejně jako rozhodnutí o propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, bylo výhradně na základě skutkových zjištění provedených za celou dobu trestního řízení. Rozhodnutí Nejvyššího soudu tedy není výsledkem nějakého ovlivňování, ale výsledkem vyhodnocení důkazů, které nestačí k tomu, aby byl Lukáš Nečesaný označen za pachatele.

Rovněž jeho propuštění z výkonu trestu je výsledkem posouzení, že proti obviněnému není dostatek důkazů, po celou dobu nemařil trestní řízení ani se mu nevyhýbal a také se bude do dalšího rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové zdržovat na adrese, kterou při jednání Nejvyššího soudu uvedl. Proto senát Nejvyššího soudu uvedl, že další řízení bude vedeno na svobodě.