Setkání analytiků na Kasačním soudě v Paříži

Již čtvrté setkání právních analytiků nejvyšších soudů Německa, Velké Británie, Francie, Belgie, Nizozemí, Finska a České republiky tentokrát hostil ve dnech 5. - 6. 10. 2017 francouzský Kasační soud. Tým analytiků přivítal v impozantních prostorách Justičního paláce první předseda Kasačního soudu Bertrand Louvel. Českou republiku reprezentovali Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu a Katarína Deáková, poradkyně Nejvyššího soudu v otázkách evropského práva.
Mezinárodní skupina pro právní komparatistiku, která vznikla pod patronátem Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie a je podporována Evropskou komisí, usiluje o výměnu právních informací v otázkách, jež jsou aktuálně rozhodovány některým ze zúčastněných nejvyšších soudů. Na již tradičním setkání došlo k sumarizaci a vyhodnocení projednávaných témat, mezi kterými lze zmínit např. problematiku zmražení majetku iráckého státu na základě unijních předpisů, jednotlivé aspekty implementace článku 6 odst. 2 směrnice o agenturním zaměstnávání, téma vázanosti etickými principy, které zavazují soudce a státní zástupce při výkonu jejich funkcí ve vztahu k případnému střetu zájmů, problematiku právní úpravy a judikatury k předpisům o elektronických zdravotních dokumentacích pacientů, otázku svobody projevu právníků nebo téma peněžitých sankcí ukládaných v trestním řízení.

Zvláštní pozornost byla při dvoudenním pracovním setkání věnována právním aspektům náhradního mateřství nebo diskriminaci při kontrolách totožnosti osob, a to zejména ze strany policie. Členové komparativní skupiny tak měli možnost představit jednotlivé právní úpravy s relevantní judikaturou a popsali i aktuální společenské debaty k těmto kontroverzním otázkám.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
19. 10. 2017