Setkání analytiků na Spolkovém soudním dvoře v Karlsruhe

Na půdě Spolkového soudního dvora v německém Karlsruhe se ve dnech 14. až 15. 11. 2018 konalo již páté setkání pracovní skupiny pro právní komparatistiku, kterého se zúčastnili zástupci nejvyšších soudů Německa, Spojeného království, Francie, Belgie, Nizozemska, Finska a České republiky. Již tradiční setkání zahájila a přítomné přivítala paní Bettina Limperg, předsedkyně Spolkového soudního dvora. Český Nejvyšší soud zastupovali Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu, Katalin Deák, vedoucí oddělení analytiky a srovnávacího práva, a Jan Bena, poradce v otázkách evropského práva.
Mezinárodní skupina pro právní komparatistiku, která poskytuje prostor pro rychlou výměnu právních informací mezi zúčastněnými nejvyššími soudy, pracuje pod záštitou Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie a za podpory Evropské komise. Tato platforma umožňuje efektivní výměnu informací o právních řádech za účelem přípravy komparativních analýz pro rozhodovací činnost zúčastněných soudů.

Na setkání byla diskutována nanejvýš aktuální témata, jako je systém opravných prostředků v civilním a trestním řízení v Německu i dalších státech či v současnosti řešené otázky spojené s nošením náboženských symbolů v soudní síni, ať již ze strany soudců, stran řízení nebo veřejnosti. Stranou pozornosti nezůstala ani palčivá problematika univerzální jurisdikce v kontextu vzrůstajících výzev mezinárodního trestního práva v souvislosti s konflikty v Sýrii či Africe. Přítomní měli možnost prezentovat a diskutovat právní úpravu a rozhodovací praxi stejně jako s tím spojený aktuální společenský kontext v jednotlivých státech.

Toto setkání bezesporu přispělo k dalšímu prohlubování vzájemné důvěry a aktivní spolupráce mezi členy skupiny, jejíž činnost je zásadním přínosem pro každodenní komparativní práci oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu.


Oddělení analytiky a srovnávacího práva
19. 11. 2018

Zleva: Mgr. Bc. Katalin Deák, vedoucí oddělení analytiky a srovnávacího práva;
Mgr. Aleš Pavel, ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu; Mgr. Bc. Jan Bena,
poradce v otázkách evropského práva