Setkání soudců trestních kolegií Nejvyššího soudu České republiky a Nejvyššího soudu Slovenské republiky v Luhačovicích

Soudci trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky se stali hostiteli tradičního setkání s kolegy trestními soudci Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, které se uskutečnilo ve dnech 9. až 11. 10. 2018. Dějištěm zčásti pracovní, ale taktéž společenské, akce se tentokrát staly Luhačovice. Zúčastnili se jí také předseda českého Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., a předsedkyně slovenského Najvyššieho súdu JUDr. Daniela Švecová.
Odborný program společného setkání byl podle návrhu české strany a v reakci na aktuální dění v Čechách i na Slovensku věnován přednáškám a následné diskuzi na tato odborná témata:

Návrh úpravy řádných a mimořádných opravných prostředků v připravované rekodifikaci českého trestního řádu; aktuální novelizace trestních předpisů Slovenské republiky.
Možnost zvláštního způsobu zproštění trestní odpovědnosti právnických osob v České republice (§ 8 odst. 5 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů); dosavadní zkušenosti s uplatňováním trestní odpovědnosti právnických osob ve Slovenské republice.
Přezkumná činnost obou Nejvyšších soudů v souvislosti s odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu, se zjišťováním údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu a s povolením sledování osob a věcí.
Aktuality mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních (stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 4. 2018, sp. zn. 301/2017, publikované pod č. 2/2018 Sbírky rozhodnutí a stanovisek; novela provedená zákonem č. 178/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony); aktuality v mezinárodní justiční spolupráci ve Slovenské republice.

Při dalších neformálních rozhovorech se soudci obou trestních kolegií věnovali také některým jiným aktuálním otázkám týkajícím se činnosti české a slovenské justice.

Součástí doprovodného společenského programu této akce byla ve středu 10. října návštěva poutního místa s bazilikou na Velehradě. V Luhačovicích, a také na Velehradě, se už loni setkali i civilní soudci obou Nejvyšších soudů z České republiky a Slovenska.


Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
22. října 2018