Slavnostní zahájení soudního roku Mezinárodního trestního soudu v Haagu

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. se zúčastnil slavnostního zahájení soudního roku Mezinárodního trestního soudu v Haagu a v té souvislosti konaného semináře „Komplementarita a spolupráce soudů v rámci globálního soudního systému“, který se při této příležitosti konal v nové budově tohoto soudu.
Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court – ICC) je stálým soudním orgánem, který byl ustaven Římským statutem přijatým dne 17. 7. 1998 na konferenci zplnomocněných zástupců v Římě. Mezinárodní trestní soud, jenž má 18 soudců, má pravomoc stíhat nejzávažnější zločiny podle mezinárodního práva páchané jednotlivcem, tedy válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, genocidium a zločin agrese spáchané po 1. 7. 2002, a to pouze tehdy, pokud je nechtějí či nemohou stíhat příslušné státy samy. Úsilí o ratifikaci Římského statutu bylo v České republice úspěšně završeno dne 8. 7. 2009, kdy jej ratifikoval prezident republiky. Pro Českou republiku vstoupil v platnost dnem 1. 10. 2009. V současnosti je smluvní stranou Římského statutu celkem 123 zemí. Soud nedávno oslavil patnáct let své historie a jeho členem je od roku 2012 také český soudce JUDr. Robert Fremr, který byl z tohoto důvodu dočasně zproštěn funkce soudce Nejvyššího soudu.

Otázka komplementarity, která mimo jiné vymezuje podmínky přípustnosti věcí k vyšetřování a stíhání Soudem, a spolupráci Soudu se státy, které ratifikovaly Římský statut, vyvolala značný zájem především u zástupců zemí, jejichž trestní právo zcela neimplementovalo trestněprávní požadavky Statutu směřující ke stíhání zločinů proti lidskosti, genocidy, válečné zločiny a zločinu agrese. Soudce Soudu Hang-ho Chung oznámil oficiální spuštění databáze všech rozsudků ICC, ke kterému by mělo dojít na jaře 2018.

Předseda Nejvyššího soudu prof. Pavel Šámal se setkal s předsedkyní Soudu Silvií Fernandéz de Gurmendi, která otevřela jednání za účasti dvaceti delegací předsedů vysokých soudů světa a předsedů mezinárodních soudů a s předsedkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon Ivanou Hrdličkovou. Zvláštní tribunál pro Libanon je ad hoc mezinárodní trestní soud, který byl ustanoven na základě dohody mezi vládou Libanonu a rezolucí Rady bezpečnosti OSN pro vyšetření a potrestání pachatelů vraždy bývalého libanonského premiéra Rafíka Harírího a dalších 21 osob, která byla spáchána 14. 2. 2005. Svou činnost zahájil 1. 3. 2009. Tribunál se skládá z jedenácti soudců, čtyř libanonských a sedmi určených mezinárodním společenstvím, dále z úřadu žalobce, úřadu obhajoby a tajemníka.


Mgr. Aleš Pavel
ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu
18. 1. 2018

Prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D. spolu se Silvií fernandéz de Gurmendi, předsedkyní Mezinárodního
trestního soudu v Haagu


Prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D. spolu s JUDr. Ivanou Hrdličkovou, předsedkyní Zvláštního tribunálu pro
Libanon a JUDr. Robertem Fremrem, českým soudcem a členem Mezinárodního trestního soudu