Soudci Nejvyššího soudu oceněni medailemi Antonína Randy

Osm českých právníků obdrželo tento týden v pražském Karolinu z rukou předsedy Ústavního soudu a předsedy Jednoty českých právníků Pavla Rychetského ocenění za rozvoj právní vědy a její aplikaci v praxi. Mezi novými držiteli prestižní medaile Antonína Randy, kterou uděluje právě Jednota českých právníků, byli i soudci Nejvyššího soudu JUDr. Jiří Spáčil, CSc. a Mgr. Michal Králík, Ph.D. Oba soudci Občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu získali ocenění především za svoji rozsáhlou publikační a pedagogickou činnost. Jiří Spáčil je držitelem stříbrné medaile, Michal Králík medaile bronzové. Uznávané profesní ocenění nese jméno významného českého právníka a politika Antonína Randy /1834 - 1914/. Byl mimo jiné členem panské sněmovny Říšské rady a členem říšského soudu v tehdejším Rakousko-Uhersku. Několik funkčních období působil jako děkan právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Po rozdělení univerzity na českou a německou část byl přímo rektorem české univerzity.
Prestižní právnické ocenění už v předchozích letech získal například také současný předseda Nejvyššího soudu Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., jeho předchůdkyně JUDr. Iva Brožová nebo soudce trestního kolegia JUDr. Antonín Draštík.

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
5. 11. 2015