Soudci Nejvyššího soudu podepsali dohody o narovnání platů

Autor: Ing. Petr Knötig | 04/23/2015

Všichni soudci Nejvyššího soudu podepsali k 23. 4. 2015 dohodu o narovnání platů soudců za roky 2012 až 2014. Soudci Nejvyššího soudu tím přijali dohodu, kterou soudcům navrhlo shromáždění předsedů všech soudů České republiky, představitelů Nejvyššího státního zastupitelství, Soudcovské unie a Unie státních zástupců, které jednalo v Brně na půdě Nejvyššího soudu dne 11. 2. 2015. Učinili tak při vědomí své společenské odpovědnosti a v zájmu zachování důvěry veřejnosti v soudní moc.