Soudci Nejvyššího soudu přednášeli na Karlovarských právnických dnech

Autor: Ing. Petr Knötig | 06/04/2015

Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a další soudci Nejvyššího soudu JUDr. František Púry, JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D., JUDr. Zdeněk Krčmář a JUDr. Petr Šuk se ve dnech 3. – 4. 6. 2015 účastnili konference na Karlovarských právnických dnech. Všichni soudci z Nejvyššího soudu přednesli na konferenci své přednášky, jejichž obsah vyplýval z jejich rozhodovací činnosti.
Společnost Karlovarské právnické dny (jak uvádí na svých webových stránkách www.kjt.cz) působí v ČR od roku 1991, původně jako organizační složka stejnojmenné mezinárodní společnosti se sídlem v SRN. Od roku 2004 se transformovala v souvislosti se vstupem ČR a SR do EU na mezinárodní společnost se sídlem v ČR.

Společnost byla založena pro vzájemné poznávání a bližší chápání právních systémů sousedících zemí, vycházejících sice z obdobné tradice a historických kořenů, na straně České a Slovenské však zasazena deformacemi direktivních zásahů a státního plánování do rovného postavení smluvních stran.

V rámci své činnosti společnost uspořádala řadu seminářů a podílela se spolueditorské činnosti, zejména však pravidelně pořádá od roku 1991 v Karlových Varech odborné právnické konference, které jsou zejména příležitostí pro setkávání se a diskuze právníků různých profesí ze Slovenska, Rakouska, Německa a Čech.