Soudci a státní zástupci z Kosova čerpají od soudců z Nejvyššího soudu zkušenosti v boji s hospodářskou trestnou činností

Předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. František Púry a soudci trestního kolegia JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. a JUDr. Josef Mazák přivítali v úterý 28. srpna v Brně soudce, státní zástupce, ale i představitele dalších institucí, z Kosova. Tématem setkání, které se uskutečnilo jako součást projektu organizovaného pro Kosovo Radou Evropy, byl boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Zástupci trestního kolegia Nejvyššího soudu zde prezentovali své znalosti a zkušenosti, které by mohly v Kosovu přispět k efektivnějšímu boji s hospodářskou kriminalitou.
Hosté z Kosova se tak seznámili s českou vnitrostátní praxí při potírání hospodářské trestné činnosti. Konkrétně se hovořilo zejména o způsobech, jakými je v České republice trestně postihováno praní špinavých peněz, daňové úniky, zvláštní důraz byl věnován procesně-právním aspektům vyšetřování. Nebylo možné opomenout také mezinárodní právní spolupráci při potírání praní špinavých peněz a financování terorismu.

Setkání soudců Nejvyššího soudu se zástupci z Kosova bylo do projektu Rady Evropy nazvaného „Projekt proti hospodářské trestné činnosti v Kosovu“ začleněno proto, že má jistý potenciál přispět ke zlepšení situace v Kosovu, kde problematika praní špinavých peněz i nadále představuje významný celospolečenský problém.


Mgr. Bc. Jan Bena, poradce Nejvyššího soudu v otázkách evropského práva
Mgr. Petr Tomíček, tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
28. 8. 2018