Soudci Nejvyššího soudu získali hned tři významná ocenění v soutěži Právník roku 2019

Všichni tři ocenění soudci Nejvyššího soudu si ceny v brněnském Bobycentru převzali osobně. Nechyběl tedy ani předseda senátu trestního kolegia JUDr. Robert Fremr, dočasně uvolněný pro výkon funkce soudce Mezinárodního trestního soudu v Haagu (ICC). Robert Fremr je aktuálně prvním místopředsedou tohoto soudu.

Jak již bylo uvedeno v úvodu, vítězem kategorie Trestní právo se stal už i loni soudce Nejvyššího soudu, předseda trestního kolegia JUDr. František Púry, Ph.D., který si i letos došel na pódium galavečera Právník roku pro další uznávané ocenění. Cenu Václava Mandáka získal František Púry jako spoluautor odborného článku v loňském březnovém čísle Bulletinu advokacie. Příspěvek nazvaný „Zákaz nucení k sebeobviňování“ napsal společně s doc. JUDr. Pavlem Matesem, CSc.

Předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia, předseda soudcovské rady Nejvyššího soudu a prezident Evropské asociace soudců pracovně právních soudů JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., se stal čerstvým držitelem ocenění Právník roku v kategorii Rodinné právo.

O tom, že v minulých 15 letech byli soudci Nejvyššího soudu v soutěži úspěšní opakovaně, svědčí také následující krátký pohled do minulosti: Už v roce 2008 byl titulem Právník roku v kategorii Trestní právo oceněn současný předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. O 4 roky později získal cenu v oboru Insolvenční právo také předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Zdeněk Krčmář. Hned třikrát se stali soudci Nejvyššího soudu držiteli titulu v kategorii Občanské právo. V roce 2014 to byl předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Petr Vojtek, v roce 2015 místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala a za rok 2017 získal cenu tehdejší předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia JUDr. Zdeněk Novotný.

Mezi významným osobnostmi, které za svůj dlouholetý přínos pro české právo vstoupily v rámci soutěže Právník roku do Síně slávy, byli v minulosti bývalý předseda Nejvyššího soudu JUDr. Otakar Motejl, bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová a bývalá předsedkyně senátu občanskoprávního a obchodního kolegia doc. JUDr. Ivana Štenglová. Držitelkou ocenění Právník roku je také bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., a to v souvislosti se svým působením u Ústavního soudu, za které byla oceněna v kategorii Občanská a lidská práva a právo ústavní.

Kompletní výsledky loňského ročníku soutěže Právník roku ve všech kategoriích přináší například Advokátní deník, vydávaný jedním z pořadatelů, Českou advokátní komorou https://advokatnidenik.cz/2020/01/31/titul-pravnik-roku-2019-si-z-brna-odvazi-desitka-osobnosti-ceske-justice/ .
. Naleznete je i na stránkách druhého spolupořadatele, mediální a vzdělávací skupiny EPRAVO.CZ (www.epravo.cz).

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností
3. 2. 2020


První místopředseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu a soudce Nejvyššího soudu
Robert Fremr.


Soudce občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu Lubomír Ptáček.


Předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu František Púry.


Společná fotografie většiny oceněných v soutěži Právník roku 2019.