Soudci nejvyšších soudů České a Slovenské republiky si pravidelně vyměňují své zkušenosti

Soudci trestního kolegia Nejvyššího soudu pokračovali v tradici vzájemného setkávání se soudci Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, když se před několika dny zúčastnili společného pracovního jednání v hotelu Patria na Štrbském plese ve Vysokých Tatrách. Setkání se zúčastnili rovněž předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., a předsedkyně slovenského Najvyššieho súdu JUDr. Daniela Švecová.
Slovenská strana měla zájem především o zkušenosti českého Nejvyššího soudu s rozhodováním o trestní odpovědnosti právnických osob. A to proto, že ve slovenském právním řádu jde o úplnou novinku, zavedenou v roce 2016. Proto zkušenosti, prezentované předsedou trestního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Františkem Púrym, Ph.D., slovenské soudce velmi zaujaly a v mnohém inspirovaly. Předsedkyně senátu trestního kolegia českého Nejvyššího soudu JUDr. Věra Kůrková slovenským kolegům v souvislosti s nedávným rozhodnutím velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu prezentovala téma Uložení daňového penále a překážka věci rozhodnuté s účinkem „ne bis in idem“ ve vztahu k trestnému činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D., informoval o přípravě nového trestního řádu v České republice. Své příspěvky k mezinárodní justiční spolupráci poté přednesli za českou stranu předseda senátu trestního kolegia JUDr. Antonín Draštík a za slovenskou stranu soudce JUDr. František Mozner.

Podobně jako soudci trestních kolegií se pravidelně setkávají také soudci občanskoprávních a obchodních kolegií nejvyšších soudů obou zemí. Nejbližší pracovní schůzka je čeká v září v lázních Luhačovice.

Mgr. Petr Tomíček


tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
20. 3. 2017