Soudcovská unie ČR kritizuje navrhovaný věcný záměr nové úpravy civilního procesního práva

Soudcovská unie se připojila na stranu kritiků věcného záměru nového civilního řádu soudního, který stejně jako již několikrát veřejně učinil Nejvyšší soud, označila za zastaralý a vedoucí k prodlužování soudních řízení. Stanovisko, jež zpracovalo Kolegium Soudcovské unie České republiky pro občanské právo procesní, například konstatuje, že návrh věcného záměru, který před koncem loňského roku zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti, je promarněnou šancí na moderní procesní předpis pro 21. století.
Soudcovská unie nyní zveřejnila své stanovisko na webových stránkách www.soudci.cz, přičemž v tomto svém vyjádření mj. dále přímo uvádí: „Soudcovská unie s hlubokým zklamáním konstatuje, že zamýšlená úprava je anachronická, nemoderní a neambiciózní, přestože právě tomu se podle ideových východisek chtěla vyvarovat. Věcný záměr nejenom že neřeší ty chronické potíže českého civilního soudnictví, které vedou k prodlužování řízení (šikanózní a zřejmě nedůvodné návrhy, litigózní chování účastníků řízení, zneužívání opravných prostředků a různých procesních návrhů, absence úpravy odklonů od soudního řízení, neadekvátní požadavky na odůvodňování rozhodnutí), avšak naopak zaváděním některých nových institutů a rušením některých současných institutů procesního práva povede k dalšímu blokování plynulého procesního postupu v civilních sporech a k prodloužení řízení.“

Přímý odkaz na kompletní znění stanoviska Soudcovské unie ČR se nachází zde.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
4. 7. 2018