Soudcovská unie ČR uděluje Cenu Jana Vyklického JUDr. Mojmíru Putnovi

Bývalý předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Mojmír Putna si již brzy slavnostně převezme Cenu Jana Vyklického. Ocenění, udělované za mimořádné počiny v justici, zřídilo profesní sdružení soudců teprve v roce 2018 jako vzpomínku na bývalého prezidenta unie Jana Vyklického, který tehdy před třemi lety zemřel. Historicky první oceněnou osobností se stal v roce 2019 Günter Woratsch. Cenu tento rakouský soudce obdržel za výjimečné počiny v soudnictví na široké mezinárodním úrovni. Uznání si tímto vysloužil i za svůj neobyčejný přínos pro rozvoj stavovské organizace soudců ČR. Také Mojmír Putna, kterému nedávno zanikla v souvislosti s dovršením věkové hranice 70 let funkce soudce Nejvyššího soudu, v minulosti s Günterem Woratschem úzce spolupracoval a díky této spolupráci se stal i jedním ze zakládajících členů Soudcovské unie ČR. Cenu Jana Vyklického měl Mojmír Putna převzít osobně už na sklonku minulého týdne při 31. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR v Praze. Na poslední chvíli se však musel z osobních důvodů z tohoto shromáždění omluvit. Cena mu tak bude předána v náhradním termínu, shromáždění delegátů proto udělení Ceny Jana Vyklického Mojmíru Putnovi oficiálně prozatím jen „vzalo na vědomí“.

Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností, Nejvyšší soud
25. 10. 2021