Trestnímu kolegiu Nejvyššího soudu bude i příštích 5 let předsedat JUDr. František Púry, Ph.D.

Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., jmenoval na další řádné pětileté funkční období do funkce předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu od 1. ledna 2021 opět JUDr. Františka Púryho, Ph.D., který kolegium vede už od 1. ledna 2016, předtím byl pověřen jeho vedením od 1. září 2015.
JUDr. František Púry, Ph.D., v letech 1980 až 1984 studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, rok poté mu byl po rigorózním řízení udělen titul „JUDr.“ Po ukončení čekatelské praxe se v roce 1985 stal soudcem z povolání a v soudcovské funkci působil nejdříve na všech stupních vojenské justice. Po jejím zániku je od roku 1993 soudcem Nejvyššího soudu, kde byl zařazen na trestní kolegium a od začátku svého působení se specializoval zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Aktuálně předsedá velkému senátu kolegia, působí též v evidenčním senátu.

František Púry se průběžně věnuje také publikační činnosti, a to jako spoluautor některých knižních publikací z oboru trestního práva hmotného i procesního (např. komentářů k trestnímu zákonu, k trestnímu zákoníku, k trestnímu řádu, k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob, učebnic trestního práva hmotného i procesního, příručky o trestné činnosti v oblasti podnikání, příručky o postavení poškozeného a náhradě škody v trestním řízení, vzorů podání a rozhodnutí v trestním řízení, apod.). Je autorem nebo spoluautorem řady časopiseckých statí v odborném tisku.

V prestižní soutěži Právník roku 2018 se stal František Púry vítězem v kategorii Trestní právo, letos na galavečeru Právník roku 2019 získal Cenu Václava Mandáka jako spoluautor nejlepšího odborného článku v Bulletinu advokacie. Příspěvek, který vyšel v bulletinu v březnu loňského roku pod názvem "Zákaz nucení k sebeobviňování", napsal společně s doc. JUDr. Pavelm Matesem, CSc.

Externě František Púry spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně, a vyučuje předmět „Prevence hospodářské kriminality“ na soukromé vysoké škole v Praze. Je též lektorem Justiční akademie České republiky v Kroměříži a Justiční akademie Slovenské republiky v Pezinku. Působí rovněž v redakčních radách některých odborných časopisů (např. Trestněprávní revue, Soudní rozhledy, Státní zastupitelství, Soudní inženýrství). Je členem vědecké rady Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a vědecké rady Centra insolvence a restrukturalizace Harryho Pollaka, založeného na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. V roce 2015 úspěšně ukončil studium v doktorském studijním programu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a byl mu udělen titul „Ph.D.“.

JUDr. František Púry, Ph.D. bydlí v Praze, je ženatý, manželka Lenka Púryová je právničkou a je zaměstnaná na Ministerstvu spravedlnosti.

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
16. 12. 2020
JUDr. František Púry, Ph.D., foto ze zasedání trestního kolegia Nejvyššího soudu