Uvítací recepce zahájila program mezinárodní konference "Nejvyšší soudy v měnící se době", celé jednání je přenášeno živě jako stream

Uvítací recepce předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala zahájila v pondělí 5. listopadu večer program brněnské části mezinárodní konference "Nejvyšší soudy v měnící se době". V úterý 6. listopadu jsou v hotelu International Brno na programu první tři odborné panely s příspěvky jednotlivých řečníků. Na úvod, jako součást panelu na téma "Historický pohled na fungování Nejvyšších soudů v letech 1918  2018", vystoupí vedoucí Katedry dějin státu a práva Masarykovy univerzity Ladislav Vojáček, děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kuklík, ředitel Ústavu státu a práva Slovenské akademie věd Jozef Vozár a Stanislav Balík, emeritní soudce Ústavního soudu České republiky. Druhý panel, nazvaný "Výzvy soudnictví v moderní době soudcovská nezávislost v kontextu národní a mezinárodní politiky", zahájí předseda Mezinárodního trestního soudu v Haagu Chile Eboe-Osuji, na kterého naváží bývalý místopředseda Nejvyššího soudu Spojeného království Lord Mance, předseda Nejvyššího soudu a Ústavního soudu Lucemburského velkovévodství Jean-Claude Wiwinius a soudce Soudního dvora Evropské unie Marek Safjan, který mj. předsedal v letech 1997  2006 polskému Ústavnímu soudu. Panel třetí, nazvaný "Přípustnost dovolání  vede široký přezkum k efektivnější spravedlnosti?" otevře svým proslovem předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal. Na něj pak naváží Irene Tricomi, zástupkyně generálního sekretáře Nejvyššího soudu Itálie, Michal Bobek, generální advokát Soudního dvora Evropské unie a soudce Nejvyššího soudu Finska Jukka Sippo.
Ve středu 7. listopadu pak bude konference pokračovat na Bratislavském hradě, kde vystoupí například Elisabeth Lovrek, předsedkyně Nejvyššího soudního dvora Rakouska, Damijan Florjančič, předseda Nejvyššího soudu Slovinské republiky, místopředseda Nejvyššího soudu České republiky Roman Fiala nabo soudce Odvolacího soudu 2. obvodu USA John M. Walker, Jr.

Další podrobnosti ke konferenci a především přímý přenos z jednání (stream), nabízí speciálně vytvořené webové stránky www.conference2018.eu.

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
6. 11. 2018