Vyjádření předsedy Nejvyššího soudu prof. Pavla Šámala k výrokům premiéra Andreje Babiše:

Nejvyšší soud se musí jako nejvyšší orgán obecné justice důrazně ohradit proti výrokům premiéra Andreje Babiše, který na půdě Poslanecké sněmovny prohlásil, že v České republice je možné si objednat trestní stíhání. Ať byly okolnosti, za kterých uvedené věty zazněly, jakkoli vypjaté a nanejvýš osobní, premiér by neměl taková slova pronášet bez důkazů, respektive bez toho, aniž by je prakticky okamžitě doplnil konkrétními podklady či příklady, jež by bylo možné – tak jak je tomu v každém právním státě běžné – prošetřit.
Zpochybňování fungujícího právního systému ze strany kteréhokoli ústavního činitele, natož premiéra, může vést ke ztrátě důvěry veřejnosti ve spravedlivou justici. Policii, státním zástupcům i soudům takové prohlášení komplikuje jejich práci při hledání spravedlnosti. Podobné výroky z úst předsedy vlády, pokud by je veřejnost začala vnímat jako jakýsi společenský úzus, povedou v konečném důsledku k rozpadu demokratického právního státu. Justice je totiž jedním z jeho pilířů a důvěra ve spravedlnost patří k hlavním principům fungování občanské společnosti. Spravedlivý trest nemá vést jen k nápravě viníka, ale má mít výchovné účinky i na celou společnost. A dokud není o spravedlivém trestu rozhodnuto, platí presumpce neviny.

Jako předseda Nejvyššího soudu bych rád podotknul, že je třeba si uvědomit, že právě policie, státní zastupitelství, následně případně i soudy, mohou jako jediné v konkrétní trestní věci zjistit skutkový stav a posoudit, zda došlo ke spáchání trestného činu či nikoliv. Je potřeba jim umožnit, aby měly možnost získat veškeré relevantní podklady a dopřát jim pro tuto nelehkou práci také přiměřený čas, potřebný klid a důvěru.


Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.,
předseda Nejvyššího soudu