Vystoupení JUDr. Pavla Simona na konferenci The John Marshall Law School v Chicagu

Rovnou se dvěma příspěvky vystoupil předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu JUDr. Pavel Simon na konferenci na The John Marshall Law School, věnované ve dnech 23. až 25. června 2019 v Chicagu tématu „Právní stát v širším slova smyslu – právo a jeho vztah ke společnosti“. Nejprve se prezentoval v bloku s tématem „The Rule of Law: Judicial Independence Balanced against Judicial Accountability”, kde hovořil o nezávislosti justice s ohledem na současné protesty veřejnosti v České republice a věnoval se historickému exkurzu do postavení soudců v Československu a České republice, které porovnal s různými modely fungování justice v dalších zemích. Hovořil přitom o důležitosti nezávislosti justice pro rozvoj svobodné společnosti a otázce, odkud čerpá justice svoji sílu v kontrastu ke zdrojům síly moci zákonodárné a výkonné. Druhý příspěvek přednesl v rámci bloku s tématem “Justice in Resolving Disputes: Case Management, Alternative Dispute Resolution, and Restorative Justice Models”, kde se zaměřil na problematiku přístupu k soudu z hlediska společenského chápání role soudů a soudců, výhod a nevýhod široce nebo naopak úzce, nastaveného přístupu k soudu a účelu a rozsahu omezení přístupu k Nejvyššímu soudu ČR z hlediska přípustnosti dovolání v civilních věcech.

Konference byla pořádána ve spolupráci s Československou společností umění a věd v Chicagu. Společnost byla založena v dobách studené války, její aktivní činnost pokračuje i v současnosti a zaměřuje se především na podporu spolupráce mezi USA, Českou republikou a Slovenskem. Se zástupci instituce „The John Marshall Law Scholl“ měl JUDr. Pavel Simon příležitost se setkat už při jejich pracovní návštěvě na Nejvyšším soudu v Brně.


Mgr. Petr Tomíček
vedoucí oddělení styku s veřejností Nejvyššího soudu
26. 6. 2019