Vzájemnou spolupráci je třeba neustále rozvíjet, a to na všech úrovních, shodli se předsedové Nejvyšších soudů České a Slovenské republiky

Předsedové Nejvyšších soudů České a Slovenské republiky Petr Angyalossy a Ján Šikuta opět pokračují v tradici společných pracovních setkání, kterou v nedávné době načas přerušila pandemie. V úterý 7. září se setkali v sídle Nejvyššího soudu Slovenské republiky v Bratislavě. Mimo jiné se při té příležitosti poprvé oficiálně setkali také místopředsedové obou soudů, za českou stranu Petr Šuk a jeho slovenská kolegyně Andrea Moravčíková.

Oba předsedové se znovu shodli na tom, že prohlubování vzájemné spolupráce je pro obě strany do budoucna klíčové. A to nejen na úrovni předsedů a místopředsedů, ale také mezi jednotlivými kolegii. Spolupráce kolegií je už dnes na výborné úrovni, což dokazují také společná pracovní výjezdní zasedání. I do jejich pořádání zasáhla pandemie a poté, co musela být loni odložena, se jejich tradice znovu obnovuje. "V říjnu bude slovenské trestněprávní kolegium hostit české kolegy, následně odcestují soudci občanskoprávního a obchodněprávního kolegia na výjezdní zasedání do České republiky," vysvětluje předseda Nejvyššího soudu SR Ján Šikuta.

Dnešní jednání se konkrétně věnovalo také odbornému vzdělávání soudců, ať už ve formě výjezdních seminářů anebo školení přímo na jednotlivých soudech. Vedení obou nejvyšších soudů zdůraznilo potřebu spolupráce, či spíše vzájemné inspirace, při odborné přípravě nových soudců anebo u výběrových řízení na jejich podpůrný aparát, kam patří zejména asistenti soudců. Hovořilo se také o organizační struktuře soudů anebo specializaci senátů, která je u českých soudů, včetně Nejvyššího soudu, častější než na Slovensku.

"Jsme rovnocennými partnery, proto je naše vzájemná spolupráce samozřejmostí. Jsme si podobní v různých směrech, kulturně, názorově i legislativně, a tak je výměna zkušeností naprosto přirozená. Velmi mě těší, že jsme tradici pravidelných setkání mohli takto znovu obnovit," hodnotí jednání předseda Nejvyššího soudu České republiky Petr Angyalossy.


Mgr. Ivana Nittmanová
tiskové oddělení Nejvyššího soudu SR

Mgr. Petr Tomíček
tiskový mluvčí Nejvyššího soudu
7. září 2021