XII. setkání Stálé konference nejvyšších soudů v Bratislavě

Předseda Nejvyššího soudu Prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. se spolu s místopředsedou Nejvyššího soudu JUDr. Romanem Fialou a ředitelem kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Mgr. Alešem Pavlem účastní ve dnech 8. – 10. září 2015 XII. setkání Stálé konference nejvyšších soudů České republiky, Slovenska, Slovinska, Polska, Maďarska a Chorvatska. Hlavními tématy Stálé konference, pořádané tentokrát v Bratislavě, jsou azylová politika a rekodifikace občanského práva v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Právě s přednáškou na téma „Rekodifikace občanského práva v České republice“ vystoupil předseda NS Prof. Pavel Šámal. Zatímco v České republice platí nový občanský zákoník od 1. ledna loňského roku, na Slovensku a v Polsku se o jeho nové právní úpravě teprve diskutuje a v soudní praxi se stále rozhoduje podle norem, které mají základ už v 60. letech minulého století. Česká republika tak může zákonodárcům těchto zemí nabídnout své zkušenosti.

Předsedové nejvyšších soudů se setkávají pravidelně už od roku 2002, kdy bylo uspořádáno historicky první setkání Stálé konference v Brně. Tenkrát se mj. diskutovalo na téma „Prostředky využívané jednotlivými soudy k přiblížení se standardům EU a zaměřené na osvojení si evropského práva ze strany národních soudů“. V Brně se rovněž konalo poslední setkání Stálé konference, a to v září 2013, kdy si účastníci zvolili téma „Nejvyšší soudy Stálé konference po přistoupení do EU.“


Mgr. Petr Tomíček, tiskový mluvčí Nejvyššího soudu