Zelená firma

Autor: Petr Knötig

Nejvyšší soud získal certifikát "Zelená firma"

Nejvyšší soud se zařadil mezi instituce bojující za ochranu životního prostředí. Zapojil se totiž do unikátního projektu „Zelená firma“ a má podle přiděleného certifikátu právo i používat logo „Zelená firma“. Při produkování odpadu totiž umožňuje svým zaměstnancům zbavovat se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu a tím významně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.
Samozřejmostí je u třídění odpadu, kdy jsou k dispozici speciální kontejnery na papír, sklo, plasty a komunální odpad.