Exekuce; cizí rozhodčí nález, vyhláška č. 74/1959 Sb., předpis č. 209/1993 Sb., zákon č. 91/2012 Sb., zákon č. 120/2001 Sb.

24. 4. 2018
Rozhodčí nález vydaný "rozhodcovským súdom" zřízeným podle zákona č. 244/2002 Zbierky zákonov Slovenské republiky nelze - bez dalšího - vykonat v exekučním řízení, vedeném podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 8. 2017, sp. zn. 20 Cdo 5882/2016, ECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.5882.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud v dotčeném usnesení rozvíjí především výklad k otázce (ne)vykonatelnosti cizího rozhodčího nálezu v exekučním řízení podle zák. č. 120/2001 Sb., přičemž podmínky výkonu takového rozhodnutí v exekučním řízení poměřoval se soudním výkonem cizího rozhodčího nálezu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 3. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 146/2018)