Insolvenční správce; odvolání insolvenčního správce, § 29 zák. č. 182/2006 Sb., § 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 24 zák. č. 182/2006, § 31 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 34 zák. č. 182/2006 Sb.

9. 1. 2019
Poměr insolvenčního správce (veřejné obchodní společnosti) k věřiteli dlužníka, který má (může mít) výrazný vliv na chod insolvenčního řízení a kterému poskytuje právní služby (spočívající zejména v udělování právních porad, sepisování listin, zpracování právních rozborů věcí, spolupráci při vymáhání pohledávek v insolvenčním řízení, jednání s protistranami a dalších formách) advokátní kancelář (společnost s ručením omezeným), jež je společníkem insolvenčního správce, ve spojení se skutečností, že věřitel dlužníka opakovaně (v různých insolvenčních řízeních) ustanovuje "novým" insolvenčním správcem stejnou osobu, je důvodem pro vyloučení insolvenčního správce z insolvenčního řízení a jeho odvolání z funkce.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2017, sen. zn. 29 NSCR 103/2015, ECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.103.2015.1)

Anotace
Insolvenční soud svým usnesením rozhodl o tom, že se insolvenční správce dlužníka zprošťuje funkce a unstanovil správce nového. Věřitel, jenž na schůzi věřitelů s přihlédnutím k výši své přihlášené pohledávky odvolal a jmenoval insolvenčního správce nového. Insolvenčnímu soudu sdělil, že nemá vztah k insolvenčnímu správci (krom případů, kdy vystupuje jako insolvenční správce v insolvenčních řízeních, v nichž se účastní se svojí pohledávkou i věřitel). Naopak má právní vztah k advokátní kanceláři, která jí poskytuje právní služby, včetně spolupráce při vymáhání pohledávek v insolvenčních řízeních. Pověřený společník insolvenčního správce je i spolupracujícím advokátem zmíněné advokátní kanceláře.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s doposud v jeho rozhodovací praxi ve všech souvislostech neřešenou otázkou, zda je (ne)podjatý insolvenční správce (veřejná obchodní společnost), který byl ustanoven postupem podle ustanovení § 29 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelem, jenž má v insolvenčním řízení dominantní postavení (více než 50 % zjištěných pohledávek), jehož pověřeným společníkem byla (ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 insolvenčního zákona) označena osoba, která je současně trvale spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře, která tomuto věřiteli pravidelně poskytuje právní služby.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 6. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 23/2019)