Pořeční přihlášené pohledávky; odpůrčí žaloba; insolvenční správce, § 235 zák. č. 182/2006 Sb., § 239 zák. č. 182/2006 Sb., § 240 zák. č. 182/2006 Sb., § 241 zák. č. 182/2006 Sb., § 159 odst. 1 písm. a, d) zák. č. 182/2006 Sb., § 97 zák. č. 182/2006 Sb.

4. 7. 2018
Skutečnost, že insolvenční správce nepopřel pořadí věřitelem přihlášené pohledávky, nebrání tomu, aby následně ve lhůtě určené ustanovením § 239 odst. 3 insolvenčního zákona po právu podal odpůrčí žalobu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 6. 2017, sen. zn. 29 ICdo 33/2015, ECLI:CZ:NS:2017:29.ICDO.33.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s otázkou předestřenou dovolatelem, a to, zda je možný postup insolvenčního správce spočívající v dovolání se neúčinnosti zvýhodňujícího právního úkonu za situace, kdy z jeho strany nedošlo k popření pořadí věřitelem přihlášené sporné pohledávky.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 2. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 138/2018)