Telekomunikační vedení; věcné břemeno; veřejnoprávní omezení; vlastnické právo; vznik věcného břemene, § 12 odst. 1 zák. č. 110/1964 Sb., § 12 odst. 2 zák. č. 110/1964 Sb., § 12 odst. 3 zák. č. 110/1964 Sb., § 12 odst. 4 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 1 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 2 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 3 zák. č. 110/1964 Sb., § 17 odst. 4 zák. č. 110/1964 Sb.

20. 2. 2017
Jestliže organizace spojů neprojednala s vlastníky nebo uživateli dotčených nemovitostí stavbu telekomunikačního vedení, ani je na ni neupozornila, nemohlo jí platně vzniknout oprávnění takové telekomunikační vedení zřídit ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zák. č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1235/2014, ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.1235.2014.1)

Anotace:
Rozsudek Nejvyššího soudu se zabývá podmínkami vzniku veřejnoprávního omezení vlastnického práva ve prospěch organizace spojů spočívající v umístění telekomunikačního vedení na nemovitosti ve vlastnictví třetí osoby.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 68/2017)