(Bez anotace) Insolvenční řízení, Přerušení řízení, Incidenční spory, § 110 o. s. ř.

4. 8. 2020

Incidenční řízení o žalobě na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky v insolvenčním řízení zpravidla nelze přerušit podle ustanovení § 110 o. s. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 08. 2019, sen. zn. 29 ICdo 109/2017)