(Bez anotace) Náhrada škody, § 2915 odst. 2 o. z., § 2915 odst. 1 o. z., § 438 obč. zák.

15. 1. 2021

Náhrada škody, § 2915 odst. 2 o. z., § 2915 odst. 1 o. z., § 438 obč. zák.

Škůdci, kteří podle pravomocného rozsudku vydaného soudem v trestním řízení spáchali trestný čin jako spolupachatelé, jsou zásadně povinni nahradit škodu způsobenou takovým trestným činem společně a nerozdílně (§ 2915 odst. 1 o. z.); povinnost k náhradě škody podle účasti škůdců na škodlivém následku (§ 2915 odst. 2 věta první o. z.) jim lze uložit jen výjimečně. Jestliže však škůdci spáchali trestný čin jako spolupachatelé a zároveň jako členové organizované skupiny, jsou povinni nahradit tím způsobenou újmu (škodu) vždy společně a nerozdílně; ustanovení § 2915 odst. 2 věty první o. z. o dělené povinnosti škůdců se zde vůbec neuplatní.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 02. 2020, sp. zn. 25 Cdo 3333/2019)