(Bez anotace) Podnik, § 190 odst. 2 písm. i) předpisu č. 90/2012 Sb.

14. 11. 2019

Částí závodu ve smyslu ustanovení § 190 odst. 2 písm. i) z. o. k. se rozumí samostatná organizační složka závodu (nikoliv jakákoliv materiálně významná složka závodu).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 05. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2645/2018)