(Bez anotace) Poplatky soudní, Společenství účastníků řízení, Zastavení řízení, Směnka, § 2 odst. 8 předpisu č. 594/1991 Sb., § 7 odst. 1 předpisu č. 594/1991 Sb., § 9 předpisu č. 594/1991 Sb., § 91 o. s. ř.

15. 1. 2021

Poplatky soudní, Společenství účastníků řízení, Zastavení řízení, Směnka, § 2 odst. 8 předpisu č. 594/1991 Sb., § 7 odst. 1 předpisu č. 594/1991 Sb., § 9 předpisu č. 594/1991 Sb., § 91 o. s. ř.

Ustanovení § 2 odst. 8 zákona č. 549/1991 Sb., které upravuje solidární poplatkovou povinnost, se neprosadí v případě účastníků řízení, majících postavení samostatných společníků podle ustanovení § 91 odst. 1 o. s. ř.

Výstavce vlastní směnky a směnečný rukojmí (jako přímí dlužníci ze směnky) jsou (i) v hmotném právu dlužníky samostatnými. Pro určení povahy jejich poplatkové povinnosti (tj. pro posouzení, zda mají povinnost zaplatit soudní poplatek za odvolání každý sám za sebe nebo solidárně) je nevýznamné, zda jim proti majiteli směnky náleží shodné (nebo naopak rozdílné) námitky, respektive, zda by (případná) pohledávka ze směnky byla uspokojitelná (jen) z majetku jednoho z nich nebo (v případě manželů) z jejich společného jmění. V tomto směru je bez právního významu též skutečnost, zda odvolání podali samostatnými podáními nebo podáním společným (jedním); takové rozlišení totiž činí povahu a výši poplatkové povinnosti závislou na právně nevýznamné skutečnosti (na technické podobě odvolání), aniž by k takovému rozdílu byl dán zákonný podklad, ať již v zákoně o soudních poplatcích či v jiném právním předpisu. Naopak důsledkem takového rozlišení by byla ničím neodůvodněná nerovnost poplatníků soudních poplatků, založená jen na tom, zda odvolání podali společně (jedním podáním) nebo samostatně.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 07. 2020, sp. zn. 29 Cdo 1625/2020)