Doživotí, výjimečný trest, zabezpečovací detence, § 100 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 54 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

13. 5. 2020

Uložení zabezpečovací detence pachateli podle § 100 tr. zákoníku nebrání skutečnost, že je mu současně ukládán výjimečný trest odnětí svobody na doživotí podle § 54 tr. zákoníku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2018, sp. zn. 8 Tdo 1181/2017, ECLI:CZ:NS:2018:8.TDO.1181.2017.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným zločinem vraždy podle § 140 odst. 2, odst. 3 písm. a), i) tr. zákoníku. Za jeho spáchání byl obviněnému uložen výjimečný trest odnětí svobody na doživotí, pro jehož výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou. Podle § 100 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku obviněnému soud I. stupně uložil rovněž zabezpečovací detenci.

Rozsudek soudu I. stupně obviněný napadl odvoláním, které odvolací soud podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou možného uložení zabezpečovací detence za současného uložení výjimečného trestu na doživotí.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 2 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 9. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 3/2019) .