Důkaz, operativně pátrací prostředky, § 89 odst. 2 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 158b tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 158d tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

13. 5. 2020

V případě, že Policie České republiky instaluje za účelem předcházení nebo odstranění ohrožení veřejného pořádku (§ 76 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů) na místě veřejnosti přístupném průmyslovou kameru, pak nic nebrání použití touto kamerou pořízeného obrazového záznamu jako důkazu (§ 89 odst. 2 tr. ř.) proti pachateli trestného činu, jehož průběh byl tímto způsobem zaznamenán.

Jako důkaz by byl takový obrazový záznam nepoužitelný pouze tehdy, pokud by se instalací kamery sledovalo obcházení ustanovení trestního řádu o operativně pátracích prostředcích a podmínkách jejich použití (§ 158b až § 158f tr. ř.), zejména ustanovení o sledování osob a věcí (§ 158d tr. ř.).

(Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 8. 2017, sp. zn. 6 To 62/2017, ECLI:CZ:VSOL:2017:6.TO.62.2017.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byl obžalovaný uznán vinným zločinem loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku a zločinem loupeže podle § 173 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podal obžalovaný odvolání.

Vrchní soud jako soud odvolací se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou použitelnosti důkazu formou obrazového záznamu z průmyslové kamery, která byla policií nainstalována na místě veřejnosti přístupném za účelem předcházení nebo odstranění ohrožení veřejného pořádku.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 9. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 46/2018)