Důkaz, policejní orgán, § 12 odst. 2 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 89 odst. 2 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

24. 1. 2020

Strážník obecní (městské) policie není policejním orgánem ve smyslu § 12 odst. 2 tr  ř. a při výkonu své funkce tak nečiní procesní úkony podle trestního řádu. V trestním řízení jej lze vyslechnout v procesním postavení svědka též ke skutečnostem, o nichž se při výkonu své funkce dozvěděl na místě činu od přítomných osob.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2019, sp. zn. 4 Tdo 339/2019, ECLI:CZ:NS:2019:4.TDO.339.2019.1)

Obviněný byl rozsudkem soudu I. stupně uznán vinným přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se dopustil tím, že si v odpoledních hodinách v městském parku obnažil přirození a onanoval před nezletilou poškozenou.

Rozsudek soudu I. stupně obviněný napadl odvoláním, na jehož základě odvolací soud rozsudek soudu I. stupně zrušil ve výroku o uložení ochranného léčení sexuologického. Ve zbytku zůstal rozsudek soudu I. stupně nezměněn.

V řízení před soudem došlo mimo jiné k výslechu 2 strážníků městské policie, kteří na základě své zákonné povinnosti prováděli šetření za účelem odhalení veškerých skutečností, které by nasvědčovaly tomu, že byl spáchán trestný čin a spáchala jej konkrétní osoba. Oba strážníci v řízení před soudem vystupovali v procesním postavení svědků, přičemž Nejvyšší soud se v dané věci zabýval mimo jiné otázkou procesní použitelnosti jejich výpovědi.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. a) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 12. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 3/2020) .