Hlavní líčení, předvolání a vyrozumění, § 198 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.), § 209 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

20. 10. 2020

Skutečnost, že při hlavním líčení bude prováděn pouze výslech osoby v nepřítomnosti obviněného podle § 209 odst. 1 tr. ř., nezbavuje soud povinnosti předvolat obviněného k takovému hlavnímu líčení podle § 198 odst. 1 tr. ř. Od řádného a včasného předvolání obviněného k hlavnímu líčení se odvíjí možnost konání hlavního líčení v nepřítomnosti obviněného (§ 202 odst. 2 tr. ř.).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 5. 2020, sp. zn. 8 Tdo 161/2020, ECLI:CZ:NS:2020:8.TDO.161.2020.3)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným pokusem zločinu podvodu podle § 21 odst. 1 k § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podal obviněný odvolání, na jehož základě odvolací soud napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), d), e), f) tr. ř. v celém rozsahu zrušil a znovu obviněného uznal vinným zločinem podvodu ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku k § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval povinností soudu předvolat obviněného k hlavnímu líčení, ve kterém bude prováděn pouze výslech osoby v nepřítomnosti obviněného.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. d) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 9. 2020, publikováno v sbírce pod č. 43/2020)