Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, přestupek, § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

6. 2. 2020

Exekučním příkazem, kterým bylo obviněnému jako povinnému pozastaveno jeho řidičské oprávnění, a to na dobu do vymožení pohledávky oprávněného, nedochází k pozbytí tohoto oprávnění ve smyslu § 94a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů. Řízením motorového vozidla v této době se obviněný nedopouští přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a takové jednání může být posouzeno jako přestupek podle § 125c odst. 1 písm. e) bod 6. zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.

(Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2019, sp. zn. 11 To 310/2019, část trestní, ECLI:CZ:KSPH:2019:11.TO.310.2019.1)

Anotace
Soud I. stupně uznal obžalovaného vinným přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Tohoto přečinu se obžalovaný dopustil tak, že řídil osobní automobil, ačkoliv si byl vědom toho, že mu exekučním příkazem exekutorského úřadu bylo pozastaveno řidičské oprávnění k řízení všech motorových vozidel.

Proti rozsudku soudu I. stupně podal obžalovaný odvolání, na jehož základě odvolací soud napadený rozsudek podle § 257 odst. 1 písm. b) tr. ř. zrušil a věc podle § 222 odst. 2 tr. ř. postoupil příslušnému městskému úřadu.

Odvolací soud se ve svém rozhodnutí vypořádal s otázkou, zda exekučním příkazem, kterým bylo obžalovanému (obviněnému) jako povinnému pozastaveno jeho řidičské oprávnění, a to na dobu do vymožení pohledávky oprávněného, dochází k pozbytí tohoto oprávnění a zda se řízením vozidla v této době obžalovaný dopouští přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 12. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 6/2020) .