Náklady obhajoby, odměna ustanoveného obhájce, § 151 odst. 3 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

5. 6. 2020

Trestní stíhání, které skončilo v přípravném řízení pravomocným usnesením státního zástupce o jeho zastavení pro nepříčetnost obviněného podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř., a následné soudní řízení o návrhu státního zástupce na uložení ochranného léčení jsou dvě samostatná řízení.

Byl-li obviněnému pro obě tato řízení ustanoven stejný obhájce, je třeba o určení výše jeho odměny a náhrady hotových výdajů rozhodovat samostatně ve vztahu ke každému z těchto řízení.

Právní mocí usnesení státního zástupce o zastavení trestního stíhání totiž skončila obhájci povinnost obviněného obhajovat a o výši jeho odměny a náhrady hotových výdajů v přípravném řízení je podle § 151 odst. 3 tr. ř. příslušný rozhodnout státní zástupce, a nikoliv soud. Předseda senátu je oprávněn rozhodnout pouze o výši odměny a náhrady hotových výdajů tohoto obhájce v řízení před soudem konaném o návrhu státního zástupce na uložení ochranného léčení.

(Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 5. 10. 2016, sp. zn. 13 To 352/2016, ECLI:CZ:KSHKPA:2016:13.TO.352.2016.1)

Anotace
Soud I. stupně usnesením stanovil obhájci odměnu, s tím, že mu nepřiznal celkovou požadovanou částku.

Proti usnesení soudu I. stupně podal obhájce v zákonné lhůtě stížnost, na jejímž základě odvolací soud rozhodnutí soudu I. stupně zrušil a uložil mu, aby o věci znovu jednal a rozhodl.

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou určení výše odměny a náhrady hotových výdajů obhájce, který byl obviněnému ustaven pro přípravné řízení, které skončilo pravomocným usnesením státního zástupce o jeho zastavení pro nepříčetnost obviněného podle § 172 odst. 1 písm. e) tr. ř., a následné soudní řízení o návrhu státního zástupce na uložení ochranného léčení.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 6. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 34/2018)