Nebezpečné pronásledování, § 354 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

7. 2. 2020

Zákonný znak „jiného dlouhodobě pronásleduje“ u přečinu nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 tr. zákoníku může být spatřován i v době trvající jeden měsíc, jestliže jde o velmi intenzivní jednání vyznačující se soustavností, úporností, tvrdošíjností, a pro svou nebezpečnost vyvolává důvodnou obavu u poškozeného a případně graduje ve fyzické násilí, výrazně vybočuje z mezí normálních společenských vztahů, je prováděno různými prostředky a spočívá v kombinaci alternativ vymezených v citovaném ustanovení.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 4. 2019, sp. zn. 8 Tdo 178/2019, ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.178.2019.1)

Anotace
Obviněný byl rozsudkem odvolacího soudu, který zrušil rozsudek soudu I. stupně, uznán vinným mimo jiné přečinem nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. a), c) tr. zákoníku. Skutek obviněného spočíval zjednodušeně v tom, že opakovaně a soustavně kontaktoval poškozenou osobně i prostřednictví mobilního telefonu a vyhrožoval jí bitím a ublížením na zdraví.

Nejvyšší soud se základě dovolání podaného obviněným vypořádal se zákonným znakem „jiného dlouhodobě pronásleduje“ u přečinu nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 tr. zákoníku.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 9. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 41/2019) .