Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, § 230 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 230 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

5. 6. 2020

„Neoprávněným užitím dat“ ve smyslu § 230 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku je i jejich nedovolené zkopírování na jiný nosič informací za účelem pozdějšího využití pro potřeby pachatele nebo jiné osoby.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 5 Tdo 1085/2017, ECLI:CZ:NS:2017:5.TDO.1085.2017.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečinem neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací podle § 230 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku a přečinem porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 1 písm. h) tr. zákoníku.
Proti rozsudku soudu I. stupně podal obviněný odvolání, které odvolací soud jako nedůvodné podle § 256 tr. řádu zamítl.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval pojmem „neoprávněné užití dat“ ve smyslu § 230 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 6. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 32/2018)