Neposkytnutí pomoci, § 150 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

13. 11. 2020

O neposkytnutí potřebné pomoci pachatelem ve smyslu § 150 odst. 1 tr. zákoníku nejde, je-li pomoc již fakticky poskytována jinou osobou na místě přítomnou, a přitom nebylo v možnostech pachatele poskytnout ještě účinnější či rychlejší pomoc.

K naplnění negativní podmínky trestnosti přečinu neposkytnutí pomoci podle § 150 odst. 1 tr. zákoníku „ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného“ se nevyžaduje vystavení pachatele pouze nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví, ale může postačovat i nebezpečí méně závažné.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2020, sp. zn. 8 Tdo 144/2020, ECLI:CZ:NS:2020:8.TDO.144.2020.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byli mladiství obvinění uznáni vinnými proviněním neposkytnutí pomoci podle § 150 odst. 1 tr. zákoníku.

Rozsudek soudu I. stupně napadli obvinění odvoláními, která odvolací soud podle § 256 tr. řádu jako nedůvodná zamítl.

Nejvyšší soud se v rozhodnutí zabýval otázkou, zda jde o neposkytnutí potřebné pomoci pachatelem ve smyslu § 150 odst. 1 tr. zákoníku, je-li pomoc již fakticky poskytována jinou osobou na místě přítomnou, a přitom nebylo v možnostech pachatele poskytnout ještě účinnější či rychlejší pomoc a otázkou naplnění negativní podmínky trestnosti přečinu neposkytnutí pomoci podle § 150 odst. 1 tr. zákoníku „ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného“.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. h) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 21. 10. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 47/2020)