Ochranné opatření, změna druhu ochranného opatření, přípustnost dovolání, § 265a odst. 2 písm. e) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

20. 2. 2020

Jestliže usnesením soudu došlo ke změně jednoho druhu v jiný druh ochranného opatření (např. soud změnil ústavní ochranné léčení na zabezpečovací detenci) anebo ke změně formy ochranného léčení (§ 99 odst. 5 tr. zákoníku), nejde o rozhodnutí, jímž bylo ve smyslu § 265a odst. 2 písm. e) tr. ř. obviněnému uloženo ochranné opatření, a proto proti takovému rozhodnutí není dovolání přípustné.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 4. 2019, sp. zn. 4 Tdo 259/2019, ECLI:CZ:NS:2019:4.TDO.259.2019.1)

Anotace
Usnesením soudu I. stupně bylo obviněnému podle § 99 odst. 6 tr. ř. prodlouženo o dva roky ochranné ústavní sexuologické léčení.

Proti tomuto usnesení podala stížnost státní zástupkyně, o níž rozhodl odvolací soud tak, že podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. ř. napadené usnesení soudu I. stupně zrušil a sám podle § 99 odst. 5 tr. zákoníku a § 351a tr. ř. ochranné ústavní sexuologické léčení obviněnému změnil na zabezpečovací detenci.
Nejvyšší soud se na základě dovolání podaného obviněným musel vypořádat s otázkou přípustnosti dovolání proti rozhodnutí, jímž došlo ke změně jednoho druhu ochranného opatření na jiný druh ochranného opatření.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. j) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 26. 6. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 34/2019) .