Ohrožování výchovy dítěte, § 201 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

20. 4. 2020

Zákonný znak přečinu ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku spočívající v tom, že pachatel závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o dítě, je naplněn tehdy, pokud významnou měrou porušil povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti (§ 858 o. z.). O takové jednání může jít i tehdy, jestliže pachatel způsobil, že dítě bylo přítomno opakovanému nebo dlouhodobému slovnímu či fyzickému napadání mezi jeho rodiči či jinými osobami jemu blízkými nebo jinému, byť i krátkodobému, velmi závažnému či hrubému jednání. Přitom je nezbytné, aby v důsledku tohoto jednání došlo k ohrožení rozumového, citového nebo mravního vývoje dítěte.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 8 Tdo 1231/2019, ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.1231.2019.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečinem ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. d), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podal odvolání obviněný i státní zástupkyně, která tak učinila v neprospěch obviněného. Na jejich základě odvolací soud rozsudek soudu I. stupně podle § 258 odst. 1 písm. d) tr. ř. zrušil a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněného uznal vinným přečinem ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku a přečinem nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1 tr. zákoníku.

Nejvyšší soud, který se věcí zabýval na základě dovolání obviněného, ve svém rozhodnutí vyslovil závěr, že zákonný znak přečinu ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku spočívající v tom, že pachatel závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o dítě, je naplněn i tehdy, pokud pachatel významnou měrou poruší povinnosti plynoucí z jeho rodičovské zodpovědnosti.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 4. 3. 2020, publikováno ve sbírce pod č . 20/2020 ) .