Padělání a pozměnění peněz, § 233 odst. 2 alinea 1 tr. zákoníku

21. 4 .2017
K dokonání zločinu padělání a pozměnění peněz podle § 233 odst. 2 alinea 1 tr. zákoníku postačí, když pachatel – veden úmyslem udat padělané nebo pozměněné peníze jako pravé – vyrobí napodobeniny peněz nebo pozmění pravé peníze. Skutečnost, jak s nimi následně naloží, není podstatná z hlediska viny, ale může mít význam pro posouzení povahy a závažnosti jeho činu ve smyslu § 39 odst. 1 a 2 tr. zákoníku, tedy pro úvahy o druhu a výměře trestu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 8. 2015, sp. zn. 5 Tdo 884/2015, ECLI:CZ:NS:2015:5.TDO.884.2015.1)

Anotace:
V této věci byla dovolacím soudem vyřešena otázka posouzení jednání obviněného ve vztahu k ustanovení § 233 odst. 2 tr. zákoníku. Toto ustanovení je tzv. složitou skutkovou podstatou zahrnující alternativně dvě různá jednání: a) pachatel padělá nebo pozmění peníze (v úmyslu udat je jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty), b) pachatel padělané nebo pozměněné peníze udá (jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty).

Nejvyšší soud uvedl, že k dokonání zločinu padělání a pozměnění peněz podle § 233 odst. 2 alinea 1 tr. zákoníku postačí, když pachatel – veden úmyslem udat padělané nebo pozměněné peníze jako pravé – vyrobí napodobeniny peněz nebo pozmění pravé peníze. A navazující jednání pachatele, jímž tyto padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé, nelze současně posoudit podle § 233 odst. 2 alinea 2 tr. zákoníku, neboť tímto jednáním pouze realizuje svůj úmysl udat je jako pravé, který měl již v době jejich padělání nebo pozměnění. Právní kvalifikace jejich udání jako trestného činu podle § 233 odst. 2 alinea 2 tr. zákoníku přichází v úvahu jen tehdy, udá-li tyto peníze osoba odlišná od toho, kdo je padělal nebo pozměnil. Proto skutečnost, jak s těmito padělanými či pozměněnými penězi pachatel následně naloží, tak není podstatná z hlediska jeho trestní odpovědnosti, ale může mít význam jen pro posouzení povahy a závažnosti jeho činu ve smyslu § 39 odst. 1 a 2 tr. zákoníku, tedy pro úvahu o druhu a výměře trestu ukládaného v reakci na spáchaný trestný čin.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 22. 2. 2017, publikováno ve sbírce 5/2017 pod č. 22)