Podmíněné propuštění, § 88 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 88 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 331 odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

5. 6. 2020

Odsouzený, kterému byla zamítnuta žádost podaná podle § 88 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku o podmíněné propuštění po výkonu třetiny trestu odnětí svobody, může podat novou žádost o podmíněné propuštění podle § 88 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku, pokud vykonal alespoň polovinu trestu odnětí svobody, i dříve, než uplyne doba šesti měsíců od právní moci předchozího zamítavého rozhodnutí stanovená v § 331 odst. 1 tr. ř., neboť podmínky pro podmíněné propuštění podle § 88 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku nejsou totožné s podmínkami pro podmíněné propuštění vyžadovanými ustanovením § 88 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Proto nejde o opakování žádosti ve smyslu § 331 odst. 1 poslední věta tr. ř.

(Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 2. 2018, sp. zn. 6 To 59/2018, ECLI:CZ:MSPH:2018:6.TO.59.2018.1)

Anotace:
Soud I. stupně propustil odsouzeného podle § 88 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku za použití § 331 odst. 1 tr. ř. podmíněně z výkonu trestů odnětí svobody v trvání dvou let a šesti měsíců, dvou let a čtyř měsíců, jednoho roku, šesti měsíců a jednoho roku. Podle § 89 odst. 1 tr. zákoníku byla odsouzenému zároveň stanovena zkušební doba v trvání pěti let za současného stanovení dohledu. Podle § 89 odst. 2 tr. zákoníku bylo odsouzenému uloženo i přiměřené omezení spočívající v povinnosti podle svých sil nahradit škodu, kterou svým trestným činem způsobil.

Proti rozhodnutí soudu I. stupně podala ihned do protokolu stížnost státní zástupkyně, kterou odvolací soud jako nedůvodnou podle § 148 odst. 1 tr. ř. zamítl.

Městský soud v Praze se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou lhůty pro podání nové žádosti o podmíněné propuštění, pokud předchozí žádost byla zamítnuta.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 6. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 33/2018)