Pohlavní zneužití, znásilnění, zákaz dvojího přičítání téže okolnosti, § 185 odst. 1 alinea druhá tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 185 odst. 3 písm. a) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 187 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 39 odst. 4 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

20. 4. 2020

Jednání pachatele spočívající ve vykonání pohlavního styku na dítěti mladším patnácti let při současném zneužití bezbrannosti této oběti naplňuje znaky trestného činu znásilnění podle § 185 tr. zákoníku, a nikoli jen znaky trestného činu pohlavního zneužití podle § 187 tr.  zákoníku.

V případě znásilnění spáchaného zneužitím bezbrannosti dítěte mladšího patnácti let není použití kvalifikované skutkové podstaty podle § 185 odst. 1 alinea 2, odst. 3 písm. a) tr. zákoníku vyloučeno, neboť nejde o případ, na který dopadá zákaz dvojího přičítání téže okolnosti. Tento zákaz podle § 39 odst. 4 tr. zákoníku se totiž vztahuje výhradně k ukládání trestu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2019, sp. zn. 15 Tdo 1154/2019, ECLI:CZ:NS:2019:15.TDO.1154.2019.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným zločinem znásilnění podle § 185 odst. 1 alinea druhá, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku a přečinem výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 1 tr. zákoníku.

O odvoláních obviněného a poškozených proti rozsudku soudu I. stupně rozhodl odvolací soud tak, že je podle § 256 tr. ř. jako nedůvodná zamítl.

Na základě dovolání obviněného se Nejvyšší soud zabýval naplněním znaků tr. činu znásilnění podle § 185 tr. zákoníku a tr. činu pohlavního zneužití podle § 187 tr. zákoníku v případě, kdy pachatel vykoná pohlavní styk na dítěti mladším patnácti let při současném zneužití jeho bezbrannosti.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 4. 3. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 17/2020) .