Pokračování v trestném činu, znásilnění, § 116 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 185 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

13. 11. 2020

Časový odstup mezi jednotlivými útoky přesahující např. dobu čtyř měsíců nemusí být překážkou závěru o naplnění zákonné podmínky „blízké časové souvislosti“ ve smyslu § 116 tr. zákoníku ani u sexuálních deliktů (např. trestného činu znásilnění podle § 185 tr. zákoníku), zejména když v průběhu této doby pachatel i nadále usiluje o sexuální kontakt se stejnou nebo jinou obětí.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. 8 Tdo 405/2020, ECLI:CZ:NS:2020:8.TDO.405.2020.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl mladistvý obviněný uznán vinným proviněním znásilnění podle § 185 odst. 1 alinea 2, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, proviněním výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, proviněním výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, proviněním zneužití dítěte k výrobě pornografie podle § 193 odst. 1 tr. zákoníku a proviněním navazování nedovolených kontaktů s dítětem podle § 193b tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podal obviněný odvolání, na jehož základě odvolací soud rozsudek soudu I. stupně podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. částečně zrušil ve výroku o trestním opatření a podle § 259 odst. 3 tr. ř. a o uložení trestního opatření znovu rozhodl.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou naplnění zákonné podmínky „blízké časové souvislosti“ ve smyslu § 116 tr. zákoníku u sexuálních deliktů (např. trestného činu znásilnění podle § 185 tr. zákoníku).

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 21. 10. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 46/2020)