Pokus trestného činu, úvěrový podvod, pokračování v trestném činu, § 211 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 211 odst. 4 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 211 odst. 5 písm. c) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 211 odst. 6 písm. a) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 21 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

10. 1. 2020

Trestný čin úvěrového podvodu vymezený v § 211 odst. 1 tr. zákoníku je dokonán již tím, že jeho pachatel při sjednávání úvěrové smlouvy nebo při čerpání úvěru uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Jestliže pachatel naplní znaky základní skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku v úmyslu způsobit škodu ve výši dosahující hranice škody uvedené jako okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby [viz § 211 odst. 4, odst. 5 písm. c), odst. 6 písm. a) tr. zákoníku], která je znakem kvalifikované skutkové podstaty a která však nenastane (typicky nedojde k poskytnutí úvěru), je nutno takové neúspěšné jednání posuzovat jako jeden trestný čin, a to jako pokus trestného činu úvěrového podvodu podle § 21 odst. 1, § 211 odst. 1, odst. 4 nebo odst. 5 písm. c) nebo odst. 6 písm. a) tr. zákoníku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 2019, sp. zn. 15 Tdo 204/2019, ECLI:CZ:NS:2019:15.TDO.204.2019.1)

Anotace
Obviněný byl rozsudkem soudu I. stupně uznán vinným přečinem úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1 tr. zákoníku a zločinem úvěrového podvodu podle § 211 odst. 1, odst. 5 písm. c) tr. zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku.

Uvedené trestné činnosti se obviněný dopustil tím, že v žádostech o poskytnutí úvěru uvedl nepravdivé skutečnosti ohledně svého zaměstnání a výše příjmů. Informace uvedené v žádostech o poskytnutí úvěrů byly bankou vyhodnoceny a k poskytnutí úvěrů nakonec nedošlo.
Odvolací soud odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. zamítl.

Nejvyšší soud se na základě obviněným podaného dovolání musel vypořádat s otázkami dokonání trestného činu úvěrového podvodu, pokračování v trestném činu úvěrového podvodu a s otázkou naplnění kvalifikované skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu v případech, kdy k poskytnutí úvěru fakticky nedojde.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 23. 10. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 49/2019) .