Pomluva, nepravdivý údaj, § 184 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

20. 4. 2020

O „nepravdivý údaj“ jako znak skutkové podstaty přečinu pomluvy podle § 184 odst. 1 tr. zákoníku jde i tehdy, pokud je složen z více informací, z nichž jen některé jsou účelově smyšlené a ostatní jsou pravdivé, avšak jeho celkové vyznění neodpovídá realitě.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2018, sp. zn. 8 Tdo 681/2018, ECLI:CZ:NS:2018:8.TDO.681.2018.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným přečinem pomluvy podle § 184 odst. 1 tr. zákoníku a zločinem křivého obvinění podle § 345 odst. 2, odst. 3 písm. c) tr. zákoníku. V další části rozsudku byl obviněný podle § 226 písm. b) tr. ř. části obžaloby zproštěn.

Proti rozsudku soudu I. stupně podal obviněný odvolání, které odvolací soud podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

Nejvyšší soud se na základě dovolání obviněného zabýval vymezením „nepravdivého údaje“ jako znaku skutkové podstaty přečinu pomluvy podle § 184 odst. 1 tr. zákoníku v případě, kdy je složen z více informací, z nichž jen některé jsou účelově smyšlené a ostatní jsou pravdivé.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 4. 3. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 18/2020) .