Porušení práv k ochranné známce a jiným označením, Dotčená ustanovení: § 268 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

5. 6. 2020

Trestný čin porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku lze spáchat i jednáním spočívajícím v neoprávněném označení výrobku ochrannou známkou zapsanou pro výrobce jiného druhu výrobku, pokud jsou oba druhy výrobků určeny obdobnému okruhu spotřebitelů (například označení elektronických cigaret ochrannou známkou zapsanou pouze pro výrobce tabákových cigaret).

(Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 7. 2016, sp. zn. 10 To 152/2016, ECLI:CZ:KSHK:2016:10.TO.152.2016.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byl obžalovaný uznán vinným přečinem porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podal obžalovaný odvolání, které odvolací soud podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

Krajský soud v Hradci Králové se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda lze trestný čin porušení práv k ochranné známce a jiným označením podle § 268 odst. 1 tr. zákoníku spáchat i jednáním spočívajícím v neoprávněném označení výrobku ochrannou známkou zapsanou pro výrobce jiného druhu výrobku, pokud jsou oba druhy výrobků určeny obdobnému okruhu spotřebitelů.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 27. 6. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 41/2018)