Vydírání, § 175 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

13. 5. 2020

Samostatným zákonným znakem trestného činu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku je vedle znaku násilí nebo pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy také nucení jiného k tomu, aby něco konal, opominul nebo trpěl. Tento odlišný znak musí být naplněn také odlišnou skutkovou okolností, která vyjadřuje to, k čemu je poškozený jednáním pachatele nucen.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 11. 2017, sp. zn. 6 Tdo 1280/2017, ECLI:CZ:NS:2017:6.TDO.1280.2017.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byl obviněný uznán vinným zločinem vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. c), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1 tr. zákoníku a pokusem přečinu ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1, § 146 odst. 1 tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podali odvolání obviněný i státní zástupce. Z jejich podnětu odvolací soud rozsudek soudu I. stupně zrušil pouze ve výroku o vině ve vztahu k zločinu vydírání. Nově pak odvolací soud rozhodl tak, že obviněného znovu uznal vinným zločinem vydírání, přičemž příslušný skutek upřesnil (doplnil). Ostatní výroky rozsudku soudu I. stupně zůstaly rozhodnutím odvolacího soudu nedotčeny.

Nejvyšší soud se na základě dovolání obviněného zabýval samostatným znakem tr. činu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, který spočívá v nucení jiného k tomu, aby něco konal, opominul nebo trpěl.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 9. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 4/2019)