Vydírání, okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby, § 175 odst. 1 tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.), § 175 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb.)

14. 4. 2020

Pokud pachatel nejprve způsobil poškozenému značnou škodu a následně se vůči němu dopustil vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, pak tato škoda není v příčinné souvislosti s vydíráním, a proto není naplněna okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby uvedená v § 175 odst. 2 písm. d) tr. zákoníku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 10. 2018, sp. zn. 8 Tdo 1154/2018, ECLI:CZ:NS:2018:8.TDO.1154.2018.1)

Anotace:
Rozsudkem soudu I. stupně byla obviněná uznána vinnou zločinem vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku.

Proti rozsudku soudu I. stupně podala obviněná odvolání, které odvolací soud podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

Nejvyšší soud se na základě dovolání obviněné zabýval otázkou naplnění okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby v případě, kdy pachatel nejprve způsobí poškozenému značnou škodu a následně se vůči němu dopustí vydírání.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 26. 6. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 35/2019) .