Vyloučení soudce, dovolací důvody, § 265b odst. 1 tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

7. 2. 2020

Námitku podjatosti soudce uplatněnou v dovolání z kteréhokoliv dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 tr. ř. nelze shledat důvodnou, jestliže směřuje proti soudci, který rozhodoval v jiném trestním řízení, než z něhož vzešlo rozhodnutí napadené dovoláním.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2019, sp. zn. 8 Tdo 444/2019, ECLI:CZ:NS:2019:8.TDO.444.2019.1)

Anotace
Rozsudkem soudu I. stupně byla obviněná uznána vinnou přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. f) tr. zákoníku, jehož se dopustila tím, že se vyhýbala výkonu trestu odnětí svobody, ačkoli převzala výzvu k nástupu tohoto trestu.

Odvolací soud odvolání obviněné zamítl podle § 256 tr. ř.. jako nedůvodné

Nejvyšší soud se na základě dovolání podaného obviněnou zabýval otázkou, zda lze v rámci dovolacího řízení shledat důvodnou námitku podjatosti proti soudci, který rozhodoval v jiném trestním řízení, než z něhož vzešlo rozhodnutí napadené dovoláním.

Dovolací důvod:
§ 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)
§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. (zákon č. 141/1961 Sb.)

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě trestního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 9. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 40/2019) .